Logo biuletynu informacji publicznej

Publikacje

2017-07-24

Kompleksowy raport OECD o planowaniu przestrzennym

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała 2 maja 2017 r. raport The Governance of Land Use in OECD Countries. Policy analysis and recommendations („Zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym w krajach OECD. Analiza polityk i rekomendacje”). Raport stanowi część szerszego projektu OECD dotyczącego zagospodarowania przestrzennego, który realizowany był m. in. w Polsce, przy udziale ekspertów z MIB - badano wówczas stan zagospodarowania przestrzennego aglomeracji łódzkiej.

We wstępie do raportu Rolf Alter, Dyrektor Dyrekcji ds. Administracji Publicznej i Rozwoju Terytorialnego OECD wskazał, że sposób zagospodarowania przestrzeni ma szereg skutków, począwszy od codziennej jakości życia, aż do zdolności utrzymania zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu. Regulacje zagospodarowania przestrzennego mają również decydujący wpływ na wartość nieruchomości, stanowiącą dominujący element majątków narodowych. Krytyczne znaczenie polityki przestrzennej czyni z niej w efekcie kluczowy element polityki państwa, podlegający intensywnej debacie publicznej.

Informacja o Raporcie OECD "Zarządzanie przestrzenią w Polsce – przykład Łodzi"

12 sierpnia 2016 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport "Zarządzanie przestrzenią w Polsce - przykład Łodzi", który zawiera wskazania dotyczące systemu planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią w Polsce. Więcej informacji o raporcie.

Główne wnioski wypływające z raportu są zbieżne z diagnozami i kierunkami reformy systemu planowania przestrzennego prowadzonymi w MIB. W raporcie wskazano na:

  • znaczenie planowania przestrzennego jako platformy równoważenia interesów prywatnych i publicznych, zapewniającej możliwość efektywnej realizacji i użytkowania inwestycji;
  • zdecentralizowany charakter planowania, który pozwala uwzględniać zróżnicowane wyzwania stojące przed wielkimi miastami i terenami wiejskimi;
  • planowanie przestrzenne to złożony system prawny i organizacyjny, w którym o skuteczności polityki decyduje współpraca wielu interesariuszy;
  • wyzwania nowoczesnej gospodarki zmuszają do poszukiwania elastycznych rozwiązań łączących stabilność rozwoju opartego o planowanie z możliwością reagowania na zmienne trendy;
  • kreowanie zagospodarowania przestrzennego powinno prowadzić do tworzenia obszarów zróżnicowanych pod względem funkcji (mixed-use development), ograniczający konieczność przemieszczania się.

Raport dostępny jest jedynie w języku angielskim.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook