Logo biuletynu informacji publicznej

Ogrodnictwo działkowe

2016-01-08

Ogrodnictwo działkowe

Jeśli chcesz złożyć skargę na działalność stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, skieruj ją do organów nadzoru:

  • do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia,
  • do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, w przypadku gdy stowarzyszenie składa się z jednostek terenowych.

Altany działkowe po nowemu

Nowelizacja Prawa budowlanego dotycząca altan w ogrodach działkowych doprecyzowała regulacje odnoszące się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Zmiany pozwolą uniknąć wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach. Oddali się ryzyko masowego wszczynania postępowań w sprawie rozbiórki już istniejących altan. Przepisy weszły w życie 30 kwietnia 2015 r.

Aby działkowiec nie miał wątpliwości czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, moze on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jeśli altana spełnia wymagania określone w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowiec nie jest już zobowiązany dokonać opłaty legalizacyjnej za jej zalegalizowanie, nawet jeśli została wybudowana na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania te będą umarzane.

Nowelizację przygotował obywatelski komitet ustawodawczy, a poprawki do niego, w konsultacji z komitetem, zaproponował rząd.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook