Logo biuletynu informacji publicznej

Często zadawane pytania dotyczące centralnego rejestru

Często zadawane pytania dotyczące centralnego rejestru

2017-03-14

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące centralnego rejestru

 • Czy chcąc sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji muszę być zarejestrowany w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

 • Jestem wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, ale nie dostałem indywidualnego loginu oraz hasła. Co zrobić dalej?

 • Otrzymałem link aktywacyjny do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, ale nie otrzymałem hasła logowania. Co zrobić dalej?

 • Jak zmienić swoje dane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

 • Zapomniałem hasła logowania do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków / Moje hasło nie działa. Co zrobić dalej?

 • Jaką datę ważności świadectwa charakterystyki energetycznej powinienem wpisać?

 • Jak dodać zdjęcie do formularza świadectwa charakterystyki energetycznej?

 • Jakie budynki należy zaliczyć do budynków, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków?

 • Część pól w formularzu świadectwa charakterystyki energetycznej jest nieaktywna. Dlaczego?

 • Jak poprawnie wpisać średnie sezonowe sprawności elementów składowych systemu ogrzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej?

 • Jak określić powierzchnię użytkową?

 • Nie widzę sporządzonych dotychczas przeze mnie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Dlaczego?

 • Dostałem wezwanie od Ministra Infrastruktury i Budownictwa do przekazania danych i dokumentów, branych pod uwagę przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej. Dlaczego?

Dodatkowe informacje w zakresie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Powierzchnia a kubatura budynku / części budynku w świadectwie charakterystyki energetycznej

W świadectwie charakterystyki energetycznej należy wypełnić następujące pozycje:

 • powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona),
 • powierzchnia użytkowa,
 • kubatura budynku (części budynku) o regulowanej temperaturze powietrza,
 • kubatura budynku (części budynku).

Powierzchnia użytkowa może się różnić od powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza

Zgodnie z Polską Normą PN-ISO-9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych powierzchnia użytkowa to powierzchnia kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Powierzchnia kondygnacji netto to z kolei powierzchnia ograniczona przez elementy zamykające, liczona w stanie wykończonym, na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) to, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto, wyznaczana według ww. normy.
Podobnie sytuacja wygląda z kubaturą.

Zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej

Warto zwrócić szczególną uwagę na zalecenia (zawierane) w świadectwie. Zalecenia te, formułowane przez uprawnionych specjalistów, mają na celu określenie przede wszystkim ekonomicznej i technicznie wykonalnej poprawy charakterystyki budynku / części budynku.
Zawarte w tym miejscu informacje stanowią dla właścicieli lub zarządców nieruchomości cenne wskazówki w zakresie przyszłych robót budowlanych w danym budynku. Dlatego też koniecznym jest, aby do każdego budynku lub części budynku podejść w sposób indywidualny. Pamiętaj, że to od Twojej wiedzy i doświadczenia zależy komfort oraz potencjalne oszczędności finansowe użytkowników budynków.
Należy podkreślić, że o ile w nowo oddawanych do użytkowania budynkach potencjalne ekonomicznie uzasadnione możliwości poprawy charakterystyki energetycznej, ze względu m.in. na coraz bardziej restrykcyjne w tym zakresie przepisy techniczno-budowlane, są niewielkie, to w przypadku budynków starszych, niemal w każdym przypadku można zaproponować właściwe rozwiązania.
Zalecenia te są istotne także pod kątem obowiązków nałożonych w dyrektywie 2010/31/UEna władze publiczne, zgodnie z którymi organy te powinny wypełniać zalecenia zawarte w świadectwie.

Temperatury wewnętrzne w budynku / części budynku w zależności od stref ogrzewanych budynku

Warto zwrócić uwagę, że dane określone w tym miejscu powinny wskazywać, nie średnią temperaturę wewnętrzną w strefie ogrzewanej, lecz temperatury wewnętrznew budynku / części budynku w zależności od stref ogrzewanych (temperatury te określone są w § 134 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Przegrody budynku / części budynku w świadectwie charakterystyki energetycznej

Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej warto zwrócić uwagę na dokładny opis przegród budynku / części budynku. Dane zawarte w tej tabeli powinny stanowić cenne źródło informacji dla odbiorcy świadectwa, nie tylko w zakresie uzyskanego i wymaganego współczynnika przenikania ciepła, ale również, w miarę możliwości, w zakresie konstrukcji danych przegród.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że w tabeli powinny być opisane wszystkie przegrody mające wpływ na charakterystykę energetyczną budynku / części budynku.

Liczba kondygnacji budynku a liczba kondygnacji części budynku

Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku, zwróć proszę uwagę, że wpisywana w formularzu liczba kondygnacji odnosi się do ocenianej części budynku, a nie całego budynku, w którym znajduje się jego oceniana część.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook