Logo biuletynu informacji publicznej

Przegląd wymagań charakterystyki energetycznej budynków

Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

2017-12-04

W opracowaniu dokonano obowiązkowego dla krajów członkowskich Unii Europejskiej przeglądu przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Okresowy przegląd służy dostarczeniu informacji na temat celowości aktualizacji obecnie stosowanych przepisów z uwagi na uwzględnienie postępu technicznego w sektorze budowlanym i osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów.

Osiągnięcie niezależności energetycznej przez kraje UE oraz podniesienie jakości życia na skutek redukcji emisji gazów cieplarnianych, wiąże się z koniecznością wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie - sektorach o najwyższych wskaźnikach energochłonności.

W Polsce najważniejsze zmiany w tym zakresie przełożyły się na nowelizacje przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energochłonności budynków. Aktualnie obowiązujące wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej budynków znajdują się w dziale X oraz załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Treść ekspertyzy (PDF 11.34 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook