Logo biuletynu informacji publicznej

Czysty komin - bezpieczny dom

2017-12-01

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa popiera prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy (KIK) pod patronatem honorowym Komendanta Państwowej Straży Pożarnej akcję społeczną "Zaproś kominiarza!", jak również prowadzoną wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Państwową Straż Pożarną (PSP) kampanię prewencyjną "Czad i ogień – obudź czujność".

Obydwie inicjatywy mają na celu podniesienie świadomości społecznej i dotyczą bardzo ważnej kwestii, jaką jest przeciwdziałanie pożarom sadzy oraz zatruciom tlenkiem węgla (tzw. czadem), które stanowią śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynkach. Niestety każdego roku w okresie sezonu grzewczego pożary sadzy oraz zatrucia czadem powodują straty materialne i tragedie ludzkie. Wielu z nich udałoby się jednak uniknąć, gdyby przewody kominowe budynków, w których wystąpiły te zdarzenia, utrzymywane byłyby w odpowiednim stanie technicznym.

Pamiętajmy, że odpowiednia prewencja, w tym przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i innych przepisów z zakresu prawidłowej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeń ma kluczowe znaczenie w zakresie przeciwdziałaniu zagrożeniom, takim jak pożary sadzy i zatrucia czadem. Przepisy nakładają na właścicieli i zarządców obiektu budowlanego obowiązek kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są także zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Nie należy jednak zapominać, że utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego przewodów kominowych stanowi nie tylko przejaw przestrzegania przepisów, ale przede wszystkim dbania o bezpieczeństwo nas samych oraz innych osób, które przebywają w budynkach. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa apeluje więc zatem do wszystkich właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków, aby w okresie sezonu grzewczego zwrócili szczególną uwagę na stan techniczny przewodów kominowych, tak abyśmy wszyscy mogli zimne miesiące spędzić w domach nie tylko ciepłych, ale również bezpiecznych. Ministerstwo zachęca również do odwiedzenia stron internetowych inicjatyw prowadzonych przez MSWiA, PSP i KIK w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa kieruje podziękowania do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych. Przyczyniacie się Państwo do poprawy bezpieczeństwa dla życia i zdrowia Was, Waszych bliskich oraz innych osób przebywających w budynkach przez Was użytkowanych bądź zarządzanych.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook