Logo biuletynu informacji publicznej

Analizy rynku nieruchomości

2018-01-19

Analizy polskiego rynku nieruchomości sporządzone na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa i poprzedników prawnych.

Od 1 września 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa publikujemy opracowania dotyczące polskiego rynku nieruchomości, które zostały sporządzone na zlecenie resortu, w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce.

Zakres analiz zmieniał się na przestrzeni lat. Analizy dotyczą przede wszystkim cen transakcyjnych nieruchomości, stawek czynszów oraz częstotliwości obrotu nieruchomościami, w szczególności pod kątem rynku nieruchomości mieszkaniowych. W późniejszym czasie analizy zostały rozszerzone o informacje na temat czynników makroekonomicznych i lokalnych mających wpływ na ceny nieruchomości oraz cech nieruchomości w największym stopniu wpływających na ich ceny. Zmianie uległ także zasięg terytorialny analiz – początkowo dotyczyły województw i powiatów, obecnie obejmują także miasta wojewódzkie i marszałkowskie, byłe miasta wojewódzkie oraz wybrane miasta na prawach powiatu.

Podstawa prawna: art. 173a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny, Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w 2006 r. (PDF 6.20 MB)

Instytut Rozwoju Miast, Transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości w 2007 r. (PDF 6.05 MB)

Instytut Rozwoju Miast, Transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości w 2008 r. (PDF 2.64 MB)

Uniwersytet Łódzki, Analiza polskiego rynku nieruchomości w 2009 r. (PDF 3.74 MB)

Reas, Analiza sytuacji na polskim rynku nieruchomosci w 2010 r. (PDF 4.01 MB)

Centrum Amron, Analiza sytuacji panującej na polskim rynku nieruchomości w 2011 r. (PDF 20.24 MB)

Instytut Rozwoju Miast, Analiza polskiego rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe za lata 2012-2014 z prognozą na rok 2015 (PDF 5.05 MB)

Emmerson Evaluation, Analiza polskiego rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe za 2014 rok, z prognozą na lata 2015 – 2016 (PDF 20.06 MB)

Instytut Rozwoju Miast, Analiza polskiego rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe za rok 2015 (PDF 23.84 MB)

Instytut Rozwoju Miast, Analiza polskiego rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe za rok 2016 (PDF 5.72 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook