Logo biuletynu informacji publicznej

Szybko psujące się artykuły żywnościowe

Szybko psujące się artykuły żywnościowe

2016-04-18

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów - ATP

 

Umowa ATP jest obszernym aktem prawnym obejmującym zakresem regulacji szereg zagadnień związanych z przewozem szybko psujących się artykułów żywnościowych. Umowa ATP reguluje warunki przewozu szybko psujących artykułów żywnościowych (takich jak np. surowe mięso, ryby, mleko), określa warunki techniczne, wzory świadectw, znaki rozpoznawcze dla środków transportu przewożących te artykuły.

Umowa ATP została  sporządzona w Genewie 1 września 1970 r.  Wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Umowa ATP

Wskazane w umowie ATP rozwiązania mają na celu optymalne dostosowanie pojazdu do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych - stosowanie przepisów umowy zapewnia bezpieczeństwo przewozu tych artykułów, co jest istotne m.in. dla zachowania zdrowia ludzi.

Projekt tłumaczenia Umowy ATP (PDF 732.51 KB) uwzględniający zmiany opublikowane w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook