Logo biuletynu informacji publicznej

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

2017-11-10

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało dokument „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”. Opracowanie ma formę poradnika/wytycznych dla architektów i inżynierów budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Projektowanie odpowiednich warunków w przestrzeni dla zróżnicowanej grupy użytkowników jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.

Opracowanie zostało stworzone na podstawie obowiązujących przepisów, istniejących publikacji odnoszących się do tematyki dostępności jak również w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych pierwotnej wersji dokumentu. Dokument stanowi materiał wyjściowy do dalszych działań mających na celu wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, uwzględniających możliwie najszerszą grupę użytkowników.

Tekst poradnika (PDF 19.23 MB)

***

28 listopada 2017 r., podczas zorganizowanej przez MIB i Fundację Integracja konferencji, omawiano poradnik. Zebrane opinie osób zajmujących się tematyką dostępności posłużą do dalszych prac nad dokumentem.

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Rozwój Edukacja

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook