Logo biuletynu informacji publicznej

Spółdzielczość mieszkaniowa

Spółdzielczość mieszkaniowa

2017-04-06

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność na podstawie ustaw: Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarejestrowanego statutu. Statut spółdzielni jest prawem umownym, wiąże spółdzielnię i jej członków tak, jak wiążące są umowy między stronami stosunku cywilnoprawnego. Statut wiąże członków założycieli oraz wszystkich przystępujących do spółdzielni. Zasadniczym sposobem rozstrzygania spraw między członkiem a spółdzielnią pozostaje podejmowanie odpowiednich uchwał przez organy spółdzielni, a regułą jest odwoływanie się od nich w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego (art. 32 i następne ustawy Prawo spółdzielcze). Członek niezadowolony z rozstrzygnięć organów spółdzielni może dochodzić swoich praw również na drodze sądowej, ponieważ organy spółdzielni wszelkie decyzje podejmują samodzielnie pod kontrolą sądów powszechnych. Majątek spółdzielni jest prywatnym majątkiem członków (art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze). Każda spółdzielnia została upoważniona do samodzielnego określenia zasad ustalania opłat eksploatacyjnych w swoim statucie lub w uchwalonym na jego podstawie regulaminie - w zależności od jej rzeczywistych potrzeb. W regulaminie powinna się także znajdować szczegółowa specyfikacja opłat ponoszonych przez wszystkie osoby posiadające prawa do lokali zarządzanych przez spółdzielnię, w tym przez właścicieli lokali.

MIB opracowało analizę ostatnich zmian wynikających z nowelizacji ustaw spółdzielczych z 20 lipca 2017 r.

Analiza przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Analiza przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - do pobrania (PDF 1.33 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook