Logo biuletynu informacji publicznej

Organy i jednostki podległe lub nadzorowane

Organy i jednostki podległe lub nadzorowane

Zgodnie z:

organami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M. P. 2016 poz.67) jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook