Logo biuletynu informacji publicznej

Budownictwo i mieszkalnictwo

2017-10-16

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy i kształtuje ramy prawne systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Resort prowadzi prace legislacyjne dotyczące kompleksoowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego w ramach projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Razem z projektem kodeksu przygotowywane są także ustawy wykonujące kodeks.

Równolegle prowadzone są także prace m.in. związane z dostosowaniem regulacji do aktualnych wymagań techniki i technologii budowlanej takie jak kompleksowa nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook