Logo biuletynu informacji publicznej

Departamenty i biura

Departamenty i biura

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

tel. 22 522 51 00
fax 22 522 51 05
e-mail: sekretariatDAB@mi.gov.pl

Departament Budżetu

tel. 22 630 13 40
fax 22 630 13 11
e-mail: sekretariatDBI@mi.gov.pl

Departament Dróg Publicznych

tel. 22 630 17 00
fax 22 630 19 09
e-mail: sekretariatDDP@mi.gov.pl

Departament Kolejnictwa

tel. 22 630 13 00
fax 22 630 19 30
e-mail: sekretariatDTK@mi.gov.pl

Departament Kontroli

tel. 22 630 11 90
fax 22 630 11 99
e-mail: sekretariatDK@mi.gov.pl

Departament Lotnictwa

tel. 22 630 13 39
fax 22 630 13 95
e-mail: sekretariatDL@mi.gov.pl

Departament Mieszkalnictwa

tel. 22 522 53 00
fax 22 522 53 04
e-mail: sekretariatDM@mi.gov.pl

Departament Orzecznictwa

tel. 22 522 54 00
fax 22 522 54 07
e-mail: sekretariatDO@mi.gov.pl

Jak uzyskać informację o postępowaniach w Departamencie Orzecznictwa
  • telefonicznie - 22 522 54 01,
  • pocztą elektroniczną - orzecznictwo@mib.gov.pl,
  • podczas wizyty w ministerstwie - pon. i śr., 10:00-16:00, ul. Chałubińskiego 4/6.
Numer 22 522 54 01 podzielony jest na 3 linie. Pracownicy ministerstwa odbierają połączenia na bieżąco, jednak ze względu na duże zainteresowanie uzyskaniem informacji o postępowaniach, linia może być zajęta.
Ograniczenia centrali telefonicznej pozwalają "wprowadzić" do kolejki osób oczekujących na połączenie 4 osoby. W przypadku gdy wszyscy pracownicy infolinii prowadzą rozmowę, osoby te usłyszą komunikat głosowy o tym, że wszystkie linie są zajęte.
Kolejne osoby (piąta i następne), które będą próbowały połączyć się z ww. numerem, usłyszą sygnał zajętości (zależny od operatora).
Prosimy o wyrozumiałość.

Od 16 grudnia 2016 r. sprawy odwoławcze od decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji infrastrukturalnych zostały przekazane do Departamentu Lokalizacji Inwestycji.
Informacje w tych sprawach udzielane są:

  • telefonicznie pod numerem 22 522 50 00
  • osobiście we wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail wysłany na adres: sekretariatDLI@mi.gov.pl.

Departament Lokalizacji Inwestycji

tel. 22 522 52 00
fax 22 522 52 03
e-mail: sekretariatDLI@mi.gov.pl

Jak uzyskać informację w Departamencie Lokalizacji Inwestycji:
  • telefonicznie: w sprawach dotyczących decyzji zezwalających (pozwalających) na lokalizację inwestycji - pod numerem telefonu 22 522 52 00
  • w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych – pod numerem telefonu 22 522 50 00
  • osobiście: wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail wysłany na adres: sekretariatDLI@mi.gov.pl.

Departament Poczty

tel. 22 630 10 02
e-mail: sekretariatDPO@mi.gov.pl

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 22 522 56 00, 22 522 51 50
fax 22 522 56 03, 22 522 51 54
e-mail: sekretariatDPP@mi.gov.pl
e-mail: sekretariatDGN@mi.gov.pl

Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 630 11 60
e-mail: sekretariatDSW@mi.gov.pl

Departament Prawny

tel. 22 630 12 20
fax 22 630 12 05
e-mail: sekretariatDP@mi.gov.pl

Departament Transportu Drogowego

tel. 22 630 12 40
fax 22 630 12 02
e-mail: sekretariatDTD@mi.gov.pl

Biuro Administracyjno-Finansowe

tel. 22 630 16 15
fax 22 630 16 44
e-mail: sekretariatBAF@mi.gov.pl

Biuro Bezpieczeństwa

tel. 22 630 14 70
fax 22 630 14 85
e-mail: sekretariatBB@mi.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. 22 630 16 10
fax 22 630 16 09
e-mail: sekretariatBDG@mi.gov.pl

Biuro Ministra

tel. 22 630 11 10
fax 22 630 10 44
e-mail: sekretariatBM@mi.gov.pl

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

tel. 22 630 12 55
fax 22 630 12 60
e-mail: sekretariatSKR@mi.gov.pl

Formularz Kontaktowy

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook