Logo biuletynu informacji publicznej

Stosowanie BIM w budownictwie

Stosowanie BIM w budownictwie

2017-09-29

Możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce – projekty pilotażowe wspierane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Z inicjatywy wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego 20 października 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące rozpoczęcia projektu pilotażowego mającego na celu weryfikację możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce.

- Inauguracja projektów pilotażowych to kolejny krok ministerstwa na drodze do wdrożenia metodyki BIM w Polsce, który jest efektem dotychczasowych spotkań eksperckich, z których jasno wynikała konieczność uruchomienia takich projektów - mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak.

W trakcie spotkania przedstawiciele PSE, PKP PLK, GDDKiA oraz MSZ zaprezentowali propozycje projektów, których realizacja zostanie oparta na metodyce BIM. Przy wyborze ministerstwo oraz przedstawiciele instytucji kierowali sią kluczową potrzebą zapewnienia różnorodności - wybrane zostały projekty infrastrukturalne z licznymi obiektami inżynieryjnymi, infrastruktura krytyczna oraz projekt kubaturowy. Takie zróżnicowanie projektów pozwoli na kompleksowe zbadanie korzyści i zagrożeń związanych z metodyką.

W zdecydowanej większości państw, w których wdrożenie BIM przebiegło skutecznie, wszelkie prace poprzedzono projektami pilotażowymi, których celem była m.in. weryfikacja gotowości środowiska biznesowego i administracji do pracy na nowych narzędziach. Projekty pilotażowe to również okazja do zebrania niezbędnego doświadczenia, które będzie mogło zostać wykorzystane przy dalszych działaniach.

- Działania podejmowane przez ministerstwo w celu wsparcia projektów pilotażowych BIM dziś mają za zadanie zweryfikować realne korzyści płynące z metodyki BIM i określić ryzyka, które należałoby minimalizować przed ostateczną fazą wdrożenia BIM w Polsce - mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Ministerstwo będzie wspierało podmioty realizujące projekty pilotażowe m.in. poprzez koordynację stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, która pozwoli na swobodną wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami i doprowadzi do zapewnienia transferu wiedzy i stworzenia bazy wiedzy dostępnej również dla przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, oraz administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego.

Dodatkowo efektem projektów pilotażowych będzie zarysowanie potrzeb i opracowanie standardów dla prowadzenia zamówień dla inwestycji opartych o metodykę BIM.

Projekty pilotażowe objęte wsparciem MIB:

  • GDDKiA - Budowa obwodnicy miasta Zator (DK28)
  • PKP PLK S.A. – Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 33,994 na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza
  • MSZ – Rewitalizacja zespołu budynków Ambasady RP na terenie Federacji Rosyjskiej

Cykl spotkań eksperckich dotyczących metodyki Building Information Modeling

Z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa, 27 września 2016 r. w MIB rozpoczął się cykl spotkań eksperckich dotyczących stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

Pierwsze spotkanie zorganizowano z przedstawicielami administracji publicznej oraz publicznymi zamawiającymi. Harmonogram spotkań (PDF 101.78 KB) (PDF 101.78 KB) przewiduje również spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego, środowiska projektantów, organizacji promujących stosowanie metodyki BIM oraz sektora prywatnego. Interesariusze, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach są proszeni o zgłoszenia pod adresem: bim@mib.gov.pl. Zachęcamy do kontaktu.

Stosowanie metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań na temat stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz "publicznych zamawiających", w tym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W trakcie spotkania autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MIB przedstawili prezentację na temat obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych.

Zaproszeni goście poinformowali o doświadczeniach ze stosowaniem metodyki BIM oraz przedstawili obawy oraz korzyści związane z wdrożeniem tej metodyki w budownictwie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła podsumować omawiane w trakcie spotkania kwestie.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie skierowane do przedstawicieli środowiska projektantów, producentów oprogramowania oraz środowiska akademickiego.

Prezentacja ekspertyzy w zakresie możliwości wdrożenia BIM w Polsce - KPMG Advisory na zlecenie MIB (PDF 1.41 MB) (PDF 1.41 MB).

Kolejne spotkanie konsultacyjne na temat metodyki BIM

Przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwych ścieżek wdrożenia metodyki Building Information Modeling (BIM) w Polsce i przedstawienie wniosków na temat gotowości organizacji promujących stosowanie tej metodyki w praktyce do jej wdrożenia w budownictwie – to najważniejsze tematy spotkania eksperckiego, które odbyło się 21 lutego 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

- Mam nadzieję, że seria paneli dyskusyjnych, która już się odbyła, pozwoliła zaprezentować zalety i wątpliwości związane z wprowadzeniem BIM w Polsce, zarówno zwolennikom tej metody, jak i sceptykom wdrożenia metodyki BIM. BIM stanowi wyzwanie cywilizacyjne, a te spotkania zbliżają nas do ujęcia systemowego, do odpowiedzi na pytania: kiedy, w jakim zakresie, w jaki sposób i czy warto wdrożyć BIM, aby osiągnąć korzyści i ustrzec się ryzyk – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Cykl spotkań eksperckich rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i stanowi forum prezentacji opinii na temat metodyki BIM przez przedstawicieli różnych zainteresowanych środowisk: projektantów i wykonawców, środowiska akademickiego i naukowego, administracji publicznej oraz publicznych zamawiających. W II kwartale tego roku zaplanowane jest podsumowujące i ostatnie z cyklu spotkanie eksperckie.

Metodyka BIM przy projektowaniu umożliwia wgląd w wirtualny obraz inwestycji pokazujący obraz planowanego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu. To ułatwia automatyczne wykrywanie niezgodności w czasie projektowania i pozwala uniknąć problemów na etapie realizacji. Uaktualniony model powykonawczy może służyć jako baza danych pozwalajaca zaplanować ewentualne prace konserwacyjne czy remontowe.

Prezentacje do pobrania

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook