Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Kolejowe budynki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego własnością Skarbu Państwa

26.04.2017

Polskie Koleje Państwowe SA, Starosta Tatrzański, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Tatrzański Park Narodowy zawarli porozumienie, które potwierdza, że budynki oraz obiekty związane z obsługą Zespołu Kolei Linowych Kasprowy Wierch są własnością Skarbu Państwa.  Właścicielem gruntów na Kasprowym Wierchu jest Skarb Państwa oraz PTTK.  Podpisane 26 kwietnia 2017 r. porozumienie porządkuje trwającą od lat sporną kwestię dzierżawy przez PKP na rzecz PKL obiektów znajdujących się na terenie niebędącym własnością kolei.

Posiedzenie polsko – serbskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych

26.04.2017

Omówienie spraw kontyngentu zezwoleń oraz zawarcia umowy dwustronnej o międzynarodowych przewozach drogowych to główne tematy posiedzenia polsko – serbskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W posiedzeniu, które odbyło się w Warszawie w dniach 24 – 25 kwietnia 2017 r. uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej oraz przewoźników drogowych obu państw. W rozmowach uczestniczył również ambasador Republiki Serbii w Rzeczypospolitej Polskiej Nikola Zurovac oraz konsul honorowy Republiki Serbii w Katowicach Radko Tomović.

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym

25.04.2017

25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej profesjonalną rejestrację pojazdów.

Rail Baltica szansą dla regionu

24.04.2017

24 kwietnia 2017 r. wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel i Justyna Skrzydło wzięli udział w Rail Baltica Global Forum odbywającym się w stolicy Łotwy, Rydze.

MIB oczekuje na zgłoszenia w sprawie statusu infrastruktury lokalnej

24.04.2017

Część infrastruktury kolejowej w Polsce może mieć status infrastruktury lokalnej, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wystąpić do Komisji Europejskiej z nowym wnioskiem o uznanie niektórych sieci kolejowych za infrastrukturę lokalną.

Wkrótce nowy przetarg na S14 Zachodnią Obwodnicę Łodzi

21.04.2017

- Zachodnia Obwodnica Łodzi to ważne wyzwanie i istotna dla mieszkańców regionu inwestycja. Dlatego podjęliśmy działania na rzecz jak najszybszego skierowania jej do realizacji. Decyzja o unieważnieniu dotychczasowego przetargu, w którym oferty znacząco przekroczyły wartość kosztorysową tego zadania była niełatwa, ale konieczna. Skupiamy się na tym, aby nowy przetarg został wkrótce ogłoszony – powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Nowelizacja ustawy Prawo pocztowe przyjęta przez Sejm

21.04.2017

Możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015" daje Poczcie Polskiej nowelizacja ustawy Prawo pocztowe, przyjęta przez Sejm 21 kwietnia 2017 r.

Bliżej realizacji kolejnego odcinka Via Carpatia

21.04.2017

Podkarpacki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie Koncepcji programowej dla 75 km odcinka drogi ekspresowej S19 w. Babica - Barwinek (granica państwa). Przy ocenie ofert, oprócz kryterium ceny, będą brane pod uwagę także kryteria pozacenowe (40 punktów na 100 możliwych do uzyskania). Termin składania ofert mija 31 maja 2017 r.

Konferencja nt. IV Pakietu Kolejowego

21.04.2017

Wiceminister Andrzej Bittel, 20 kwietnia 2017 r., otworzył konferencję „IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym” zorganizowaną przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Konferencja "Zrównoważone Miasta i Zrównoważona Energia"

20.04.2017

- Troska o jakość powietrza to zadanie zbiorowe. Rząd premier Beaty Szydło zajął się tą sprawą kompleksowo – powiedział 20 kwietnia 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński podczas debaty "Zrównoważone Miasta i Zrównoważona Energia". W konferencji zorganizowanej przez Global Compact Poland i Najwyższą Izbę Kontroli wzięli również udział przedstawiciele ministerstw energii, środowiska i rozwoju.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook