Logo biuletynu informacji publicznej

Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających, inwestorów i wykonawców

2017-03-23

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wzięli udział w konferencji "Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających inwestorów i wykonawców", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski zadeklarowali, że są otwarci na współpracę ze środowiskiem kosztorysantów budowlanych dotyczącą nowelizacji przepisów, które są wykorzystywane do wyceny zamówień publicznych.

- Zapraszamy Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych do prac nad przygotowywanymi zmianami przepisów dotyczących m.in. zakresu i formy dokumentacji projektowej, określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego czy obliczania planowanych kosztów prac projektowych - mówił minister Andrzej Adamczyk.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

- Przepisy wydane w 2004 r. do ustawy prawo zamówień publicznych mają już 13 lat. Chcemy je znowelizować, żeby wyceniać roboty budowlane w sposób komplementarny – podkreślił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Podczas konferencji zaprezentowane zostały m.in. zagadnienia związane z dokumentacją projektową i kosztorysową, cyfrowymi aspektami w kosztorysowaniu robót budowlanych i problematyką analizy kosztów w cyklu życia obiektu budowlanego.

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Organizatorzy konferencji liczą na dyskusję i wymianę doświadczeń związanych ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi zamówień publicznych na roboty budowlane.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook