Logo biuletynu informacji publicznej

Seminarium „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów”

2016-09-21

Źródła finansowania dróg krajowych w Polsce, prawne i europejskie uwarunkowania systemów poboru opłat, kierunki rozwoju technologii poboru opłat w Europie, funkcjonowanie systemu viaTOLL oraz przyszłość opłaty elektronicznej w Polsce to główne tematy seminarium „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów” zorganizowanego 20 września 2016 r. we współpracy z Bankiem Światowym w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W seminarium skierowanym zarówno do przedstawicieli sektora publicznego jak i prywatnego, wzięli udział m.in. przedstawiciele MIB, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Banku Światowego oraz firmy 4icom współpracującej z Komisją Europejską przy ewaluacji europejskich rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów poboru opłat.  Wśród uczestników seminarium znaleźli się także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, Banku Gospodarstwa Krajowego, firmy doradczej Ernst&Young, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, sekcji handlowej Ambasady Republiki Korei, koncesjonariuszy oraz wielu firm działających w obszarze eksploatacji systemów poboru opłat i produkcji komponentów w nich stosowanych.

uczestnicy seminarium
Fot. Uczestnicy seminarium

- Dziś bardzo szczegółowo omówiliśmy system finansowania inwestycji i działający w Polsce system poboru opłat. Usłyszeliśmy także o amerykańskich i  europejskich doświadczeniach w tym zakresie - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Seminarium odbyło się w ramach prac resortu infrastruktury i budownictwa nad przygotowaniem założeń systemu poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Polsce od listopada 2018 roku. Ich celem jest zapewnienie płynnej kontynuacji systemu poboru opłat na płatnych drogach zarządzanych przez GDDKiA, a tym samym zabezpieczenia przychodów Krajowego Funduszu Drogowego po wygaśnięciu umowy z obecnym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Kolejnym etapem prac nad optymalizacją systemu poboru opłat w Polsce będzie seminarium technologiczne, które resort planuje zorganizować w pierwszej połowie października 2016 r. Jego celem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom krajowym i zagranicznym zaprezentowania stronie publicznej swoich propozycji i opowiedzenia o funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Organizacja obu seminariów ma na celu zapoznanie się strony publicznej z opiniami różnych podmiotów powiązanych z obszarem systemów poboru opłat drogowych, a także uzyskanie wiedzy na temat oferty technologicznej rynku.

- Celem naszej drugiej konferencji jest poznanie możliwości rynku i zdobycie wiedzy na temat funkcjonalności, które są oferowane w ramach różnych systemów. Chcemy wybrać najlepsze dla nas rozwiązanie, opierając się także na doświadczeniach innych państw - powiedział Jerzy Szmit zapraszając na seminarium technologiczne.

Wiceminister J. Szmit poczas seminarium
Fot. Wiceminister J. Szmit poczas seminarium „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów”

W związku z tym, że wybór strategii poboru opłat na polskich drogach krajowych stanowi wyzwanie wymagające szczególnej uwagi, Minister Infrastruktury i Budownictwa w celu intensyfikacji prac powołał Zespół do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat. Jego zadaniem jest w szczególności analiza i podsumowanie wyników dotychczasowych prac oraz zdefiniowanie głównych założeń funkcjonowania nowego mechanizmu poboru opłat. Uwzględni przy tym mocne oraz ograniczy słabe strony obecnego systemu, wypracowując optymalne rozwiązania i rekomendacje.

Wnioski płynące z obu seminariów zostaną przeanalizowane przez zespół i uwzględnione w pracach nad wyborem optymalnej strategii poboru opłat w Polsce od listopada 2018 roku. Priorytetem MIB jest wdrożenie systemu skutecznego, efektywnego, wygodnego dla użytkowników i dostosowanego do indywidualnych uwarunkowań Polski.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook